Alle artikelen op nobody-else.nl zijn zelf door mij (Els Franken) geschreven en gefotografeerd tenzij anders staat vermeldt. Foto’s en teksten van mij mogen niet gebruik worden zonder duidelijk bronvermelding.

Ondanks zorgvuldigheid, veel liefde, zorg en aandacht kan het zijn dat niet alle informatie die wordt gepubliceerd juist of volledig is. Dat kan ik helaas niet voorkomen. Nobody-else.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten en/of onvolledigheid op de website. Ook kan ik er niet voor instaan dat de informatie op Nobody-else.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Nobody-else.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Aan de inhoud van Nobody ELSe kunnen geen enkele rechten ontleend worden. Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is door het gebruik van Nobody-ELSe.nl, artikelen of de filmpjes die er op verschijnen.

Nobody-else.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Copyright © 2014-2020 Nobody ELSe. All Rights Reserved.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Nobody-else.nl en haar gebruikers.